Stránky přesunuty na

www.hcsrdce.cz

Střední Praktická škola Chotěšice o.p.s.

KDO? Žáci po ukončení základní školní docházky od 16 do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením.

KDY? Ve školním roce v rámci pobytu v týdenním stacionáři.

KDE? Ve Speciálním domově mládeže v Chotěšicích.

KAPACITA? 12 osob

 

Praktická škola Chotěšice, o.p.s. je zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Její obor je jednoletý. Studium je bezplatné. Toto středoškolské vzdělání navazuje na ukončení základní školní docházky. Umožňuje studentům s mentálním a kombinovaným postižením upevnit a rozvíjet již získané znalosti a dovednosti, které vedou k maximální možné míře samostatnosti a pracovnímu uplatnění. Výuku zajišťují vysokoškolsky vzdělaní speciální pedagogové. Praktická škola sídlí v objektu týdenního stacionáře v Chotěšicích a proto studenty tvoří zároveň i klienti Speciálního domova mládeže v Chotěšicích. Výuka je pestrá i díky častým exkurzím a praxím v detašovaných zařízeních. 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode