Videofestival 2010

20.04.2010 21:33

 

Videofestival®
„S vámi nás baví svět“
se po deseti letech vrací do Poděbrad !

V pořadí šesté bienále a čtrnáctý festival snímků ze života osob s handicapem a z činnosti humanitárních organizací se koná pod záštitou starosty města Ing. Jozefa Ďurčanského

1.máje 2010 v zámeckém divadle „Na Kovárně“

Organizací šestého bienále byla opět pověřena společnost Handicap centrum Srdce o.p.s.. a manažerem Mgr.Michal Šmíd. Pro diváky bude připraven také doprovodný program. Vstupné, startovné, ani jiné poplatky se při Videofestivalu nevybírají. V sále je pouze 220 míst, proto je nutné zajistit si včas místenku u autora projektu. Vstup do sálu je možný od 08:30 hodin, zahájení festivalu (a uzavření sálu) bude v 10:00 hodin. Pro zájemce budou vypraveny společností SPMP ČR autobusy ze Středočeského, Severomoravského a Jihomoravského kraje. Na dopravu přispěl Nadační fond SPMP ČR (požadavky předkládejte autorovi projektu).

Snímky, které vybere porota budou oceněny diplomem a soškami „zlatých“ ALBERTŮ. Cenou starosty města budou „Křišťálové oplatky“ z místních skláren. Dodejme, že sošky „zlatého“ ALBERTA, podobné Juliu Satinskému (který jako kmotr festivalu obdržel sošku první a prohlásil, že je pro něj cennější než Oskar), budou rovněž skleněné, ze známé severočeské sklářské huti firmy AJETO s.r.o. v Lindavě, která je mimo jiné i tvůrcem cen THALIE.

Podmínky soutěže se nemění (přihlášku naleznete na zde)

  • snímek (jedno zda dokumentární, hraný či animovaný) by měl být o životě osob s handicapem nebo o činnosti humanitárních organizací;
  • přihlášky do soutěže je nutno zaslat na adresu autora projektu do 21.11.2009 (svátek má Albert) a snímky tamtéž nejpozději do 31.12.2009;
  • na jednom disku DVD může být pouze jeden snímek s doporučenou délkou 10 minut (začátek na páté vteřině); kazety VHS se nepřijímají;
  • autor souhlasí s tím, že snímek zůstane po festivalu v kabinetu HANDICAP LYCEA Praha o.s. pro nekomerční půjčování zájemcům;
  • poplatek OSA za veřejnou produkci uhradí autor projektu, za hudbu ve snímku odpovídá každý soutěžící.

Kontakty na autora projektu HANDICAP LYCEUM Praha o.s.: JUDr.Josef J.Veselý, 128 00 Praha 2, Plavecká 4/404, mobil 602653096, e-mail: hclpraha@volny.cz.

Autor projektu Videofestival® "S vámi nás baví svět" a hlavní garant

Česká rada humanitárních organizací HANDICAP LYCEUM PRAHA, HCL Praha o.s.

Autorem Videofestivalu "S vámi nás baví svět" je HANDICAP LYCEUM Praha o.s., člen České rady humanitárních organizací, která realizaci projektu deset let podporuje.

Členské organizace ČRHO zajišťují celou škálu činností, bez nichž si lze naši současnost již jen těžko představit. Jde například o podpůrné programy pro seniory, zdravotně postižené, drogově závislé, bezdomovce, ale také o ochranu opuštěných a týraných dětí i pomoc lidem v nouzi v nejširším slova smyslu. Více na www.crho.org.

Organizátor šestého bienále 1.máje 2010 v Poděbradech

Handicap centrum Srdce

Již dvanáctým rokem se mohou Poděbrady pochlubit zařízením, které pečuje o osoby se zdravotním postižením Denní stacionář, který navštěvuje patnáct klientů nabízí možnost zajímavě stráveného času během dne zejména pro osoby s mentálním postižením. Každý den je naším cílem připravit co možná nejpestřejší činnost. Za všechny jmenujme kroužek ergoterapie, vaření, arteterapie, hudby a fyzioterapie. Chráněná dílna umožňuje našim klientům aktivně psát příběh svého života ve formě smysluplné práce, pohodového kolektivu a mírného zlepšení své finanční situace. Pro nepřestávající zájem klientů o práci budujeme s městem Poděbrady novou dílnu.

Chráněné bydlení je třetí a nejmladší službou pro klienty s mentálním postižením z Poděbrad a okolí. K dispozici je osm bytových jednotek a osobní asistentka, která pomáhá ve věcech pro většinu lidí naprosto samozřejmých a nezbytných pro fungování ve společnosti.

Mimo tyto pravidelné sociální služby si dopřáváme i výlety do divadel, sportovní akce, týdenní pobyty v přírodě, nebo „jen“ společná setkání našich členů. Do dalších tradičních aktivit Handicap centra Srdce patří i poskytnutí prostor lékařům z transfuzní stanice k odběrům krve od dárců. Za posledních deset let bylo uskutečněno 1.620 odběrů, což je 648 litrů této nejvzácnější tekutiny.Nikdo již dnes nespočítá kolika lidem to zachránilo zdraví a život. Více na www.sdmchotesice.cz.

Mgr.Michal Šmíd statutární zástupce a zakladatel Handicap centra Srdce o.p.s. 
 

 

P.S. Námi nominovaný snímek naleznete v sekci Video - Boganův pohár

Kontakt

Handicap centrum Srdce, o.p.s.

reditel@hcsrdce.cz

Ostende 88, Poděbrady 290 01

325642027
728180180

Vyhledávání

 

Nejbližší odběr bude v Srdíčku dne

5.9.2010 v 8:00 hod.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode